Obiekty komercyjne

Dom kultury w Budzisławiu Kościelnym

Wykonanie podkonstrukcji na sali głównej pod profil świetlny oraz wykonanie sufitów akustycznych na sali bankietowo/teatralnej w remontowanym domu strażaka w Budzisławiu Kościelnym.