Baseny

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Trwają prace montażowe w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w miejscowości Kule.

Zamontowaliśmy 25 wolno wiszących wysp z sufitu napinanego dopasowanego kolorystyką do dostarczonych wcześniej płyt na ściany. Zakres prac obejmował również pomalowanie stropu w płyt GK w celu lepszego efektu wizualnego tworzącego kontrast i tło do montowanych niżej wysp sufitowych.

W Ośrodku realizowane są szkolenia zawodowe dla podoficerów służby więziennej o specjalizacji ochronnej. Realizowane są również różne formy szkolenia specjalistycznego i kursy w ramach doskonalenia zawodowego oraz kursy przygotowawcze. Tu też odbywają finałowe rozgrywki Spartakiady Służby Więziennej w m.in. pływaniu.