Oferta

Akustyka obiektów przemysłowych

W hałaśliwym środowisku produkcyjnym, w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higienicznych czy w obiektach narażonych na generowany hałas i zjawisko pogłosu, potrzebujesz dobrego rozwiązania akustycznego.

Akustyka pomieszczeń i hal przemysłowych to rozwiązania pozwalające na stworzenie środowiska przyjaznego a w dalszej konsekwencji efektywnego dla pracowników.

Potrzeba dobrych rozwiązań akustycznych gwałtownie rośnie wraz z dążeniem do planowania i budowania w obszarach o coraz większym zagęszczeniu z bliskim położeniem dróg komunikacyjnych. Jednocześnie wzrasta poziom zapotrzebowania na budynki i pomieszczenia o wysokiej klasie izolacyjności ( przepisy budowalne). Sektory gospodarki, których pracownicy są szczególnie narażeni na hałas:

  • produkcja ( zwłaszcza, tkanin, metali, drewna, przemysł spożywczy)
  • budownictwo
  • transport i gospodarka magazynowa
  • sektory związane z usługami ( edukacja, służba zdrowie, gastronomia)
  • rolnictwo, górnictwo itd.

Z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników przemysłowych wynika, że 52% zagrożeń w pracy stanowi hałas powodowany przez maszyny ( silniki, obrabiarki), narzędzia, urządzenia i procesy technologiczne, komputery i urządzenia biurowe, wentylatory i hałas wywołany przez ludzi.

Nadmierny hałas prowadzi nie tylko do uszkodzenia słuchu; może powodować podwyższone ciśnienie tętnicze, zmęczenie, stres, rozproszenie w pracy, zwiększone ryzyko wypadków i spadek wydajności.

Zastosowanie akustycznych materiałów, których wybór i sposób montażu oparty zostanie na badaniach i zaleceniach akustycznych posłuży ( w zależności od wyboru metody) do wytłumienia hałasu emitowanego z określonej maszyny na dane stanowisko pracy, lub zwiększy chłonność akustyczną pomieszczenia, stworzy odpowiednie środowisko dźwiękowe, przyczyni się do lepszego zrozumienia mowy, udoskonali wzajemną komunikację i efektywność nauczania, poprawi wydajność i samopoczucie pracowników. Dodatkowo proponowane przez nas systemy nie mają negatywnego wpływu na warunki higieniczne pomieszczenia ( np. przemysł spożywczy); uwzględniają również restrykcyjne wymogi przemysłu np. farmaceutycznego.

Zapraszamy do współpracy!